Breath ammonium test in diagnostic of Helicobacter pylori infection

N. V. Baryshnikova, L. N. Belousova, A. S. Smirnova, E. E. Tsopanova, I. A. Loeva, O. Y. Orlov, E. A. Pavlova
Breath ammonium test in diagnostic of Helicobacter pylori infection
Helicobacter. 2013. Vol. 18, Suppl. 1, P. 124.